Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Unitas Tuinwijk: uitbreiding

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 06-09-2002 tot heden
ID: 6393   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6393

Besluiten

Woningen deel uitmakend van de Unitas Tuinwijk ontworpen door E. Van Steenbergen
definitieve beschermingsbesluiten: 06-09-2002  ID: 3915

Beschrijving

De woning als deel van de Unitas Tuinwijk is beschermd als stadsgezicht.Waarden

Het dubbelhuis, deel uitmakend van een woningengroep, gelegen in de Unitas-tuinwijk naar ontwerp van E. Van Steenbergen, is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

De gekoppelde woonhuizen maken onmiskenbaar deel uit van de Unitas-tuinwijk, historisch waardevol als unieke en uniforme tuinwijk, daterend uit de jaren 1924-1932, welke bewaard bleef in zijn originele toestand en een typisch voorbeeld vormt van de urbanistische gedachte na de Eerste Wereldoorlog en artistiek waardevol als origineel ensemble naar ontwerp van Eduard Van Steenbergen met een weloverwogen compositie en een harmonische relatie tussen lijn, massa, ruimte, kleur, uit de vroegste periode van het modernisme in onze gewesten.
Meer specifiek vormen beide huizen een woningengroep, daterend van de eerste bouwfase van de aanleg van de tuinwijk en zijn ze typologisch representatief voor het door Van Steenbergen geprojecteerde woningtype III, gekenmerkt door een 9 meter lange gevel en vormen ze het enige uitgevoerde voorbeeld van de door dezelfde architect geprojecteerde huizengroep VI, te omschrijven als twee gekoppelde breedhuizen onder een schilddak.

historische waarde

De gekoppelde woonhuizen maken onmiskenbaar deel uit van de Unitas-tuinwijk, historisch waardevol als unieke en uniforme tuinwijk, daterend uit de jaren 1924-1932, welke bewaard bleef in zijn originele toestand en een typisch voorbeeld vormt van de urbanistische gedachte na de Eerste Wereldoorlog en artistiek waardevol als origineel ensemble naar ontwerp van Eduard Van Steenbergen met een weloverwogen compositie en een harmonische relatie tussen lijn, massa, ruimte, kleur, uit de vroegste periode van het modernisme in onze gewesten.
Meer specifiek vormen beide huizen een woningengroep, daterend van de eerste bouwfase van de aanleg van de tuinwijk en zijn ze typologisch representatief voor het door Van Steenbergen geprojecteerde woningtype III, gekenmerkt door een 9 meter lange gevel en vormen ze het enige uitgevoerde voorbeeld van de door dezelfde architect geprojecteerde huizengroep VI, te omschrijven als twee gekoppelde breedhuizen onder een schilddak.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Unitas Tuinwijk

Adelbert Kennisplein 1-19, Charles Philipslaan 1-8, Drakenhoflaan 199-211, Eksterlaar 2-26, Heirmanstraat_DE 1-6, 8, Oudedonklaan 1-24, 25-133, Unitaslaan 1-119, 120-123, 125-129 (Antwerpen)
Tuinwijk uit het interbellum naar ontwerp van E. van Steenbergen, bestaande uit 199 woningen met ommuurde en omhaagde voortuintjes.