Unitas Tuinwijk: uitbreiding

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 06-09-2002 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Deurne
Straat Unitaslaan
Locatie Unitaslaan 122 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/11002/131.1
  • OA003166
  • OA003168

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Unitas Tuinwijk

Adelbert Kennisplein 1-19, Charles Philipslaan 1-7, 2-8, Drakenhoflaan 199-211, Eksterlaar 2-26, Heirmanstraat_DE 1-5, 2-8, Oudedonklaan 1-133, 2-24, Unitaslaan 1-129, 120-122 (Antwerpen)

Tuinwijk uit het interbellum naar ontwerp van E. van Steenbergen, bestaande uit 199 woningen met ommuurde en omhaagde voortuintjes.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De woning als deel van de Unitas Tuinwijk is beschermd als stadsgezicht.

Waarden

Het dubbelhuis, deel uitmakend van een woningengroep, gelegen in de Unitas-tuinwijk naar ontwerp van E. Van Steenbergen, is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde, historische waarde

De gekoppelde woonhuizen maken onmiskenbaar deel uit van de Unitas-tuinwijk, historisch waardevol als unieke en uniforme tuinwijk, daterend uit de jaren 1924-1932, welke bewaard bleef in zijn originele toestand en een typisch voorbeeld vormt van de urbanistische gedachte na de Eerste Wereldoorlog en artistiek waardevol als origineel ensemble naar ontwerp van Eduard Van Steenbergen met een weloverwogen compositie en een harmonische relatie tussen lijn, massa, ruimte, kleur, uit de vroegste periode van het modernisme in onze gewesten.
Meer specifiek vormen beide huizen een woningengroep, daterend van de eerste bouwfase van de aanleg van de tuinwijk en zijn ze typologisch representatief voor het door Van Steenbergen geprojecteerde woningtype III, gekenmerkt door een 9 meter lange gevel en vormen ze het enige uitgevoerde voorbeeld van de door dezelfde architect geprojecteerde huizengroep VI, te omschrijven als twee gekoppelde breedhuizen onder een schilddak.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.