Beschermd monument

Den Beer: voorgevel en daken

Beschermd monument van 02-09-1976 tot heden

ID: 6396   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6396

Besluiten

Geografisch pakket Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten: 02-09-1976  ID: 1020

Beschrijving

De bescherming omvat de voorgevel en daken van het Huis Den Beer.Waarden

Voorgevel en bedaking is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Den Beer

Grote Markt 21 (Antwerpen)
Burgerhuis met een gevelfront in rococostijl uit blauwe hardsteen, daterend uit het tweede tot het derde kwart van de 18de eeuw.