Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoningen in eenheidsbebouwing

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
63975
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/63975

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eenheidsbebouwing met negentiende-eeuwse kern.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoningen in eenheidsbebouwing

Noordstraat 173-181 (Roeselare)
Eenheidsbebouwing van twee bouwlagen onder doorlopend zadeldak (pannen) met 19de-eeuwse kern.