Beschermd monument

Sint-Rochuskapel met gekandelaarde linden

Beschermd monument van 10-03-1998 tot heden
ID: 64   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/64

Besluiten

Kapel Sint-Rochus met linden
definitieve beschermingsbesluiten: 10-03-1998  ID: 3297

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de Sint-Rochuskapel met drie gekandelaarde linden.Waarden

De Sint-Rochuskapel met drie linden is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Te midden van lindebomen, op een wegenkruispunt ingeplante, 1770 gedateerde, laatbarokke wegkapel met in- en uitgezwenkte volutengevel en classiciserende toegang. De één travee diepe binnenruimte met halfronde absis is verrijkt met een gaaf bewaard en merkwaardig, gepolychromeerd Louis XV-altaar, waarbij de onderbouw is versierd met eclectisch geïnspireerd trompe l' oeil van door zuiltjes geflankeerde rondboognissen.

historische waarde

Oudste votiefkapel van Opwijk, in 1770 opgericht door de legendarische en schatrijke Juffrouw 't Kint naar aanleiding van de pestepidemie van 1667-1669.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Sint-Rochuskapel met gekandelaarde linden

Mazelstraat 50 (Opwijk)
Volledig beraapt rechthoekig gebouwtje met afgesnuit zadeldak, en laatbarokke voorgevel met bouwjaar 1770 in een cartouche boven de deur, beschaduwd door dichte loofbomen.

Is de omvattende bescherming van

Drie gekandelaarde linden bij de Sint-Rochuskapel

Mazelstraat 50 (Opwijk)
Op het kruispunt van de Mazelstraat en de Klintstraat overschaduwen drie lindebomen een 18de-eeuwse votiefkapel. De drie lindebomen vormen een historische eenheid met de kapel. Ze hebben een gekandelaarde vorm en zijn ongeveer 8 meter hoog. De stamomtrek varieert van 1,58 tot 1,72 meter (gemeten op 1,50 meter hoogte, opname in 2007). Inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde, ID 412 Sint-Rochuskapel met drie linden.Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB002062, Sint-Rochuskapel met gekandelaarde linden (S.N. 1997).