Beschermd monument

Gesloten hoeve Hof te Reepingen

Beschermd monument van 08-06-2009 tot heden
ID: 640   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/640

Besluiten

Hoeven en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 08-06-2009  ID: 4608

Beschrijving

De gesloten hoeve Hof te Reepingen te Vollezele, is beschermd als monument.Waarden

Hof te Reepingen met inbegrip van de ommuurde moestuin en het aangrenzende weiland beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Ingeplant aan de dorpsrand, vlakbij een bron te midden van haar oorspronkelijk areaal vormt het hof te Reepingen, genoemd naar een Frankische nederzetting, een goed bewaard voorbeeld van een voormalige pachthoeve van de benedictinessenabdij van Vorst die in deze streek tijdens het ancien regime over vier grote hoeves en een aanzienlijk grondareaal beschikte. De onregelmatige gesloten vorm duidt op een gefaseerd versteningsproces. Aan de hand van archivalia kan haar ontstaansgeschiedenis en evolutie perfect worden gereconstrueerd wat deze hoeve met verweerde wapensteen van de abdis boven de schuurpoort een belangrijke documentaire waarde verleent.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Grotendeels opgetrokken in 1702-1720 met aanpassingen uit het begin van de 19de eeuw vormt het hof te Reepingen met zijn rond een gekasseid erf gegroepeerde éénlaagse, zeven traveeën tellende woonhuis, grote en kleine stalvleugel en omvangrijke langsschuur als één van de oudste hoeves van de streek een goed bewaard en representatief voorbeeld van een grote, gesloten Pajottenlandse hoeve in een typerende baksteenarchitectuur uit het eerste kwart van de 18de eeuw gekenmerkt door een gebruik van overwegend Balegem voor de natuurstenen plint, hoekkettingen, kruisvensters en rondboogdeur en dit in combinatie met een zware, dubbele muizentandfries.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Gesloten hoeve Hof te Reepingen

Repingestraat 1 (Galmaarden)
Ruime gesloten hoeve, met gebouwen uit de 18de en de 19de eeuw, gegroepeerd rondom een geplaveide binnenplaats.