Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hotel Au Miroir

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
64010
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/64010

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Zogenaamd "Au Miroir" volgens opschrift van uithangbord; oorspronkelijke benaming "De Speghele" teruggaand tot de 15de eeuw. Volgens bouwaanvraag zogenaamd "Hôtel du Miroir" naar ontwerp van architecten C. Petein en P. Vanderheyden (Brussel) van 1923-24.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hotel Au Miroir

Grote Markt 12 (Ieper)
Zogenaamd "Au Miroir" volgens opschrift van uithangbord; oorspronkelijke benaming "De Speghele" teruggaand tot de 15de eeuw. Volgens bouwaanvraag zogenaamd "Hôtel du Miroir" naar ontwerp van architecten C. Petein en P. Vanderheyden (Brussel) van 1923-24.