Beschermd monument

Hof van Liere

Beschermd monument van tot heden

ID
6409
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6409

Besluiten

Hof van Liere
definitieve beschermingsbesluiten: 19-01-2011  ID: 4788

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

Het Hof van Liere is bij uitbreiding volledig beschermd als monument.

In 1957 werden de voorgevel en de laatgotische galerij aan de straatkant van het hof reeds beschermd als monument.

Deze bescherming uit 2011 betreft een uitbreiding tot het volledige complex.Waarden

Het voormalige Hof van Liere (uitbreiding van de fragmentarische bescherming tot het geheel van de gebouwen, meer bepaald de vleugels rondom de beide binnenplaatsen aan de straatzijde en de ten noorden hiervan gelegen binnentuin met de zogenaamde Tassisvleugel ten westen, de vroegere studentenvleugel ten noorden en de oudere delen van de oostvleugel het voormalige Hof van Liere) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Voormalige patriciërswoning genoemd naar de bouwheer Arnold van Liere, opklimmend tot 1516-1520 en toegeschreven aan de school van Dominicus de Waghemakere, later meermaals uitgebreid en voornamelijk in gebruik als onderwijsinstelling. Het complex is de kern van de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Oorspronkelijk pand in Brabants-Gotische stijl van 1516-1520 toegeschreven aan Dominicus de Waghemakere, uitgebreid in de 17de eeuw in traditionele stijl met onder andere een renaissancegalerij van 1612. De noordvleugel van 1930 en latere herstellingen werden uitgevoerd in neotraditionele stijl aansluitend bij de oorspronkelijke traditionele bouwstijl. Het Hof van Liere behoort met binnenkoeren, galerijen en (deels verdwenen) huistoren tot het type van het karakteristieke, rijke Antwerpse koopmanshuis uit de 16de en de 17de eeuw met latere uitbreidingen.

sociaal-culturele waarde

Als onderwijsinstelling speelt de UA een belangrijke rol in het sociale en culturele leven van Antwerpen en Vlaanderen. Deze pedagogische functie gaat terug op de traditie van het eeuwenoude jezuïetenonderwijs met in Antwerpen een evolutie van middelbare school over handelshogeschool en universitaire faculteiten naar volwaardige universiteit.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hof van Liere

Prinsstraat 13 (Antwerpen)
Stadspaleis met binnenkoeren, tuinen en galerijen in Brabants-Gotische stijl, tussen 1515 en 1520 gebouwd door burgemeester Arnold van Liere. Jezuïtencollege van 1607 tot 1773. Militair Hospitaal van 1794 tot 1910, Sint-Ignatiushandelshogeschool vanaf 1929.

Andere relaties

Heeft als voorganger

Hof van Liere: voorgevel en galerij

Prinsstraat 13 (Antwerpen)


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.