Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Brouwerij Vermeulen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 64186   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/64186

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige brouwerij "Vermeulen", opgericht eind 19de eeuw en werkzaam tot circa 1952. Rechthoekige gekasseide binnenkoer, vroeger op drie zijden (west, zuid en oost) bebouwd, heden nog enkel op de westzijde voorzien van een bedrijfsgebouw met brouwerij en ten noorden een lagere mouterij.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Brouwerij Vermeulen

Stationsstraat 1 (Beveren)
Brouwerij, opgericht eind 19de eeuw en werkzaam tot circa 1952. Rechthoekige gekasseide binnenkoer, vroeger op drie zijden bebouwd, heden nog enkel op de westzijde voorzien van een bedrijfsgebouw met brouwerij en ten noorden een lagere mouterij.