Beschermd monument

Van Dalecollege: Ramenstraatje

Beschermd monument van 16-10-2009 tot heden

ID
642
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/642

Besluiten

Universitaire colleges
definitieve beschermingsbesluiten: 16-10-2009  ID: 4651

Beschrijving

Het Ramenstraatje, een steegje tussen de Naamsestraat en de Ramberg te Leuven, is beschermd als monument.Waarden

Het Ramenstraatje is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

het sinds de 14de eeuw vermelde "Raemstreetken" (1385) dat de Naamsestraat met de Ramberg verbindt vormt een zeldzaam bewaard voorbeeld van de vele steegjes die de Leuvense binnenstad als brandgang, verkortingsweg of als scheiding tussen aangrenzende eigendommen - zoals wellicht hier het geval - de stad doorkruisten. Het vormt de historische noordgrens van het Van Dalecollege en bezit met zijn steil verloop en zijn door muren afgebakende, circa twee meter brede, kasseibedekking een grote authenticiteitswaarde.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Ramenstraatje

Ramenstraatje (Leuven)
Het Ramenstraatje is het restant van een middeleeuws steegje in de Leuvense binnenstad dat de Naamsestraat met de Ramberg verbindt.