Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Vanderlindensmolen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 64217   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/64217

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Zogenaamd "Vanderlindensmolen", naar de eigenaar in de tweede helft van de 19de eeuw. In de 20ste eeuw in handen van de familie De Backer. Achterin gelegen koren- en oliewatermolen op de Peerdestokbeek of Boekelbeek, vermoedelijk opklimmend tot de 11de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Watermolen Vanderlindensmolen

Biestmolenstraat zonder nummer (Zwalm)
Achterin gelegen koren- en oliewatermolen, vermoedelijk opklimmend tot de 11de eeuw, bakstenen molengebouw onder afgewolfd pannendak met verankerd jaartal 1801.