Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pomphuis van het kanaal Bossuit-Kortijk

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 64266   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/64266

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Doorniksesteenweg nr. 402. Voormalig pomphuis van het kanaal Kortrijk-Bossuit, thans in gebruik als taverne, centrum voor riviertoerisme en V.V.V.-ontmoetingscentrum.Kanaal, met de hand gegraven vanaf 1857. Waterweg, hoger gelegen dan Leie en Schelde, hoogteverschil overbrugd door elf sluizen, een souterrain (ondergrondse tunnel) en een pompstation, dat het nodige water voor het kanaal uitAanduiding van

Is de vaststelling van

Pomphuis van het kanaal Bossuit-Kortijk

Doorniksesteenweg 402 (Avelgem)
Voormalig pomphuis van het kanaal Kortrijk-Bossuit, thans in gebruik als taverne, centrum voor riviertoerisme en V.V.V.-ontmoetingscentrum. Kanaal, met de hand gegraven vanaf 1857. Waterweg, hoger gelegen dan Leie en Schelde, hoogteverschil overbrugd door elf sluizen, een souterrain (ondergrondse tunnel) en een pompstation, dat het nodige water voor het kanaal uit