Beschermd monument

Huis Gulden Zwaan: geveltop en daken

Beschermd monument van 02-09-1976 tot heden
ID: 6427   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6427

Besluiten

Geografisch pakket Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten: 02-09-1976  ID: 1020

Beschrijving

De bescherming omvat de geveltop van de voorgevel en de daken van huis Gulden Zwaan.Waarden

Voorgevel – geveltop en bedaking is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Sinte Anna en Gulden Zwaan

Hendrik Conscienceplein 13, 15 (Antwerpen)
Twee traditionele diephuizen met tuitgevel van twee traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak, daterend van omstreeks 1600.