Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Boerenwoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
64273
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/64273

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig boerenhuisje, nok loodrecht op de straat, in omhaagd tuintje.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Boerenwoning

Binnenslag 55 (Lievegem)
Voormalig boerenhuisje, nok loodrecht op de straat, in omhaagd tuintje.