Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand te Lozer

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 64322   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/64322

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Niet georiënteerd landelijk kerkje met voortuin afgesloten door lage muur en ijzeren hekken tussen rondgemetste pijlers met siervaasbekroning; achterliggend omhaagd kerkhof.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand

Lozerstraat 16A (Kruisem)
Niet georiënteerd landelijk kerkje van 1844 naar ontwerp van architect Louis Minard, met voortuin afgesloten door lage muur en ijzeren hekken tussen rondgemetste pijlers met siervaasbekroning; achterliggend omhaagd kerkhof.