Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoekhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 64335   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/64335

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoekhuis met aanhorigheden van circa 1900. Voorgevel van drie traveeën en twee bouwlagen tussen de twee straten.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoekhuis

Spinstersstraat 1 (Ronse)
Hoekhuis met aanhorigheden van circa 1900. Voorgevel van drie traveeën en twee bouwlagen tussen de twee straten.