Godshuis

Beschermd monument van 05-12-2005 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Augustijnenstraat
Locatie Augustijnenstraat 13 (Mechelen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12025/483.1
  • OA003434

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Godshuis

Augustijnenstraat 13, Mechelen (Antwerpen)

De stapsgewijze evolutie van het vermoedelijk 16de-eeuwse breedhuis tot een residentiële 19de-eeuwse advocatenwoning en -praktijk resulteerde in een verscheidenheid van bouwfasen en bouwelementen.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het pand, dat tot 1852 deel uit van de zogenaamde weldadigheidsinstelling Gesticht Cellekens, is beschermd als monument.

Waarden

Augustijnenstraat 13 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde: Tot in het jaar 1852 maakte het huidig pand Augustijnenstraat 13 deel uit van het zogenaamde gesticht 'De Cellekens'. Deze instelling ontstond door de fusie van een klein godshuis voor arme oude vrouwen in de Augustijnenstraat, opgericht vóór 1466, en een gelijkaardige instelling die zich situeerde in de huidige Bergstraat. In 1852 werd het gesticht ondergebracht in de gebouwen aan de Minderbroedersgang, waarna het tot in de 20ste eeuw een voorname rol zou blijven spelen op het sociale toneel van Mechelen.

historische, in casu architectuurhistorische waarde: Gesitueerd langs de uitgestrekte en bochtige Augustijnenstraat vormt het pand een markant en beeldbepalend element in het historische straten- en parcelleringspatroon van de Mechelse binnenstad, dat in belangrijke mate werd vorm gegeven door de aanwezigheid van talrijke, heden overwelfde, binnenwateren.
De stapsgewijze evolutie van het vermoedelijk 16de-eeuwse breedhuis, mogelijk ontstaan door de samenvoeging van twee diephuizen, tot een residentiële 19de-eeuwse advocatenwoning en -praktijk resulteerde in een verscheidenheid van bouwfasen en bouwelementen. Dit uit zich in de aanwezigheid van een groot aantal oorspronkelijke constructieve elementen als moerbalken, consoles en restanten van de dakconstructie, alsook in de aanwezigheid van een 18de-eeuws stucplafond en 19de-eeuwse decoratieve en functionele elementen als een houten trap, een rijkelijk gedecoreerd stucplafond en marmeren schouwen, naast talrijke lambriseringen en vloerbekledingen.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.