Beschermd monument

Stoeterij Haras de Vollezeele

Beschermd monument van 08-06-2009 tot heden

ID
644
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/644

Besluiten

Hoeven en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 08-06-2009  ID: 4608

Beschrijving

De stoeterij Haras de Vollezeele met inbegrip van het erf, hekwerk en aangrenzend areaal te Vollezele, is beschermd als monument.Waarden

Stoeterij Haras de Vollezeele met inbegrip van het erf, hekwerk en aangrenzend areaal, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Unieke materiële getuige van het roemrijk verleden van Vollezele én als bakermat van het Belgische trekpaard én als internationaal befaamd fokcentrum dat, gezien het wereldwijd succes op vorstelijke belangstelling kon rekenen en door een massale export tijdens het laatste kwart van de 19de en het eerste kwart van de 20ste eeuw een historische bijdrage leverde tot de nationale economie.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Omvangrijk, grosso modo U-vormig complex in de karakteristieke, pittoreske baksteenarchitectuur van rond de eeuwwisseling, in de periode 1891-1913 gerealiseerd in opdracht van de succesvolle hengstenhouder Remy Vanderschueren (1843-1902) en zijn schoonzoon Auguste Van Den Bossche (1877-1932). Aan straatzijde wordt de site gemarkeerd door het Chalet Van den Bossche-Vanderschueren, de 1906 gedateerde, eclectisch pittoreske villa van de eigenaar terwijl het uitgestrekte en met fraai hekwerk omsloten gekasseid erf aan weerszijden wordt geflankeerd door omvangrijke stal- en schuurvleugels die met hun variërende typologie en vormgeving een enig bewaard voorbeeld vormen van een grote, commerciële stoeterij van eind 19de- begin 20ste eeuw.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Stoeterij Haras de Vollezeele

Repingestraat 24 (Galmaarden)
Aan de straatzijde, eclectisch pittoreske villa van de eigenaar uit 1906. Het uitgestrekte gekasseid erf wordt geflankeerd door stal- en schuurvleugels die met hun variërende typologie en vormgeving een enig bewaard voorbeeld vormen van een grote, commerciële stoeterij van eind 19de-begin 20ste eeuw.