Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
64470
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/64470

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De volgende adressen worden geacht niet vastgesteld te zijn omdat ze verbouwd of gesloopt zijn:

  • Zwijndries 82 (Oudenaarde)
  • Zwijndries 84 (Oudenaarde)

Twee aaneenpalende enkelhuizen in spiegelbeeld van één bouwlaag en vier traveeën onder zadeldak, waarschijnlijk uit de tweede helft van de 19de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Twee dorpswoningen

Zwijndries 82-84 (Oudenaarde)
Twee aaneenpalende enkelhuizen in spiegelbeeld van één bouwlaag en vier traveeën onder zadeldak, waarschijnlijk uit de tweede helft van de 19de eeuw.