Beschermd monument

Stadsfeestzaal

Beschermd monument van 09-03-1983 tot heden

ID: 6448   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6448

Besluiten

Gebouwen en gevels en bedaking van gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 09-03-1983  ID: 1904

Beschrijving

De Stadsfeestzaal is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: “De panden Meir 74, 76, 78, 80 en de gevels en aansluitende bedaking van de gebouwen Meir 82-84, Otto Veniusstraat, zijn beschermd als monument omwille van de historische en stedenbouwkundige waarde als gebouwen in eclectische bouwstijl opgericht tussen 1903 en 1908 als voortzetting van de monumentale gevelwanden van de Leysstraat."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000606, Panden Meir 74-84 (S.N., 1983).


Waarden

De panden gelegen Meir 74, 76, 78, 80 zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Stadsfeestzaal

Meir 76-80 (Antwerpen)
Complex oorspronkelijk gevormd door de Stadsfeestzaal een appartementsgebouw met winkels en een bankgebouw met flats, opgetrokken op initiatief van de Stad Antwerpen, naar een ontwerp door stadsbouwmeester Alexis Van Mechelen uit 1903-1908, voltooid in 1909.