Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Watermolen Cortvrindtmolen of Neerkammolen met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
645
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/645

Besluiten

Watermolen Neerkam- of Cortvrindtmolen met toebehoren en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 10-03-1994  ID: 2648

Beschrijving

Deze bescherming betreft de Cortvrindt- of Neerkammolen met omgeving, nl. het gebied langs weerszijden van de loop van de Grote Molenbeek. Het zijn lange onbebouwde percelen die de onmiddellijke omgeving van de waterloop stroomopwaarts van de molen vormen. De bescherming volgt de beek stroomopwaarts tot waar de Mollemstraat en de beek elkaar raken.Waarden

De watermolen, genaamd "Cortvrindtmolen" of "Neerkammolen" en de omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Watermolen Cortvrindtmolen of Neerkammolen

Neerkamstraat 1 (Merchtem)
De Neerkam- of Cortvrindtmolen is een graanwatermolen op de Grote Molenbeek. Het huidige molengebouw met bijhorende molenaarswoning gaat vermoedelijk terug tot het tweede kwart van de 18de eeuw, maar onderging aanpassingen in het derde kwart van de 19de eeuw en tijdens de eerste helft van de 20ste eeuw. Het is een goed bewaard voorbeeld van een graanmolen die naderhand met een turbine werd uitgerust en waarvan de maalinrichting volledig is bewaard.