Politiebureau van de achtste wijk: gevel en bedaking

Beschermd monument van 07-04-1995 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Paleisstraat
Locatie Paleisstraat 110 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/881.1
  • OA002636

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Politiecommissariaat van de 8ste Wijk

Paleisstraat 104, Antwerpen (Antwerpen)

Een paar jaar na de opening van de nieuwe, achtste wijk van de stad Antwerpen, wordt ook een politiebureel voor deze wijk geopend in de Paleisstraat. De plannen werden getekend door stadsarchitect Pieter Jan August Dens in 1877, goedgekeurd in 1878 en afgewerkt in 1879.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Deze bescherming betreft de gevel en aansluitende bedaking van het politiebureau van de achtste wijk.

Waarden

De gevel en aansluitende bedaking van het politiebureau 8ste wijk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Het interessantste werk van architect Dens is ongetwijfeld het gebouw van het Atheneum te Antwerpen. De politiecommissariaten zijn echter ontegensprekelijk van belang in het geheel van zijn werk. In de eerste plaats omwille van het aantal (9) dat in een korte tijdspanne gebouwd werd, vervolgens omwille van de eigen inspiratie die in de neorenaissancetraditie wortelt. Alhoewel al deze commissariaten rond eenzelfde periode gebouwd werden is de vormgeving toch telkens verschillend. De architect paste zijn werk telkens aan aan de mogelijkheden van de bouwplaats en liet de graad van detaillering van de gevels afhangen van de status van de wijk waarin het gebouw werd ingeplant.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.