Beschermd monument

Stadswoning: winkelpui

Beschermd monument van 17-07-1981 tot heden

ID: 6451   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6451

Besluiten

Geografisch pakket Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten: 17-07-1981  ID: 1655

Beschrijving

De winkelpui van deze stadswoning is beschermd als monument.

In het beschermingsdossier wordt de historische en artistieke waarde van de winkelpui als volgt gemotiveerd: "Classicistische winkelpui bestaande uit een privé-ingang (links) en twee rechthoekige winkelramen, waartussen de winkeldeur. Typisch en goed bewaard voorbeeld van een houten winkelpui uit het begin van de 19de eeuw, volledig in harmonie met de bovengevel uit dezelfde periode."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000535, Schoenmarkt 6: winkelpui van huis (F. Brenders, 1981)


Waarden

De winkelpui van het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Laatclassicistisch burgerhuis

Schoenmarkt 6 (Antwerpen)
Laatclassicistisch burgerhuis van zes traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak, uit het eerste kwart van de 19de eeuw. Winkelpui door de aannemer Corneille Joseph Kennes uit 1873.