Stadswoning den Rooden Schilt

Beschermd monument van 05-12-2005 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat IJzerenleen
Locatie IJzerenleen 40 (Mechelen)
Alternatieve naam Stadswoning de Bonte Koye

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12025/485.1
  • OA003436

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Stadswoning den Rooden Schilt

IJzerenleen 40, Mechelen (Antwerpen)

Het pand maakt deel uit van de westelijke gevelwand van de IJzerenleen, van oudsher één van de belangrijkste verbindingsassen van de Dijlestad.

Beschrijving

De stadswoning den Rooden Schilt is beschermd als monument.

Waarden

Ijzerenleen 40 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De kern van het huis den Rooden Schilt, waarvan de oudste vermelding teruggaat tot 1346, wordt gevormd door het restant van een driekwarthuis met houten voorgevel, eertijds een veel voorkomend woningtype in de Mechelse binnenstad, waarvan nu nog slechts enkele exemplaren resten. Materiële getuigen van deze historische kern vinden we onder meer in de achtergevel in traditionele bak- en zandsteenstijl met voormalige kruis- en kloostervensters, de houten balkenroostering en het restant van een korbeelconstructie op de eerste verdieping. Het historische belang van dit pand uit zich bij uitstek doordat het begin 16de eeuw fungeerde als zeer gerenommeerde afspanning waar naast delegaties van het stadsbestuur en de stedelijke gilden ook de latere keizer Karel V, diens zus en echtgenote, ontvangen werden.
Het duizendjarig jubileum in 1775 van Sint-Rumoldus, patroonheilige van de stad, vormt een belangrijk scharniermoment in de Mechelse geschiedenis, architecturaal vertaald in een grootse bouwcampagne die het beeld van de stad, met name op de as vanaf de Guldenstraat over de IJzerenleen tot aan de Grote Markt en de Befferstraat tot op vandaag verfraait. De verbouwing in 1774 van de houten gevel van IJzerenleen 40 naar een stenen gevel met klokvormig topstuk is niet alleen typerend voor de toenmalige architecturale opvattingen in Mechelen, maar illustreert tevens het daadwerkelijke einde van de houten gevelbouw in de Mechelse binnenstad tijdens deze periode, enkele uitzonderingen niet te na gesproken.
Hoewel het markante topstuk verdween bij de ombouw naar een lijstgevel in 1881 bleef het geveluitzicht op de eerste verdieping met zijn balkonhek in rococostijl behouden. De 18de-eeuwse stucplafonds op de eerste verdieping geven aan dat ook in het interieur belangrijke delen uit deze bouwperiode behouden bleven. De verdwijning van de klokgevel vormde bovendien geen alleenstaand geval, maar kan daarentegen symbool staan voor een architecturale trend aan het eind van de 19de eeuw, treffend beschreven door de toenmalige stadsarchitect. De unieke plaats in het bouwkundig patrimonium van de Mechelse binnenstad is ook te duiden doordat den Rooden Schilt als één van de weinige panden op de IJzerenleen, één van de belangrijkste historische verbindingsassen, het Duitse bombardement van 1914 doorstond.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.