Woon- en handelsgebouw Moyson: gevel en bedaking

Beschermd monument van 09-03-1983 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Otto Veniusstraat
Locatie Otto Veniusstraat 2 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/995.1
  • OA002828

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Woon- en handelsgebouw Moyson

Otto Veniusstraat 2, Antwerpen (Antwerpen)

Monumentaal woon- en handelsgebouw in eclectische stijl op de hoek van Otto Veniusstraat en Meir, opgetrokken in opdracht van de Stad Antwerpen. De architect Guillaume Van Oenen tekende in 1901 het ontwerp, de aannemer Frans Torfs uit de Provinciestraat voerde de werken uit.

Beschrijving

De bescherming van het hoekhuis als monument omvat de gevel en bedaking.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: “De panden Meir 74, 76, 78, 80 en de gevels en aansluitende bedaking van de gebouwen Meir 82-84, Otto Veniusstraat, zijn beschermd als monument omwille van de historische en stedenbouwkundige waarde als gebouwen in eclectische bouwstijl opgericht tussen 1903 en 1908 als voortzetting van de monumentale gevelwanden van de Leysstraat.”

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000606, Panden Meir 74-84 (S.N., 1983).

Waarden

Het pand (gevel en bedaking) gelegen Meir 84, Otto Veniusstraat, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.