Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa Flora

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
64609
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/64609

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Villa Flora, burgerhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder laag zadeldak, volgens bouwaanvraag van 1910 gebouwd in opdracht van Albert Van Gele naar ontwerp van architect Jules Van den Hende.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa Flora

Hofstraat 351 (Gent)
Villa Flora, burgerhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder laag zadeldak, volgens bouwaanvraag van 1910 gebouwd in opdracht van Albert Van Gele naar ontwerp van architect Jules Van den Hende.