Godshuis Cornelis Lantschot

Beschermd monument van 27-04-1983 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Falconrui
Locatie Falconrui 47 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/917.1
  • OA002690

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Godshuis Cornelis Lantschot

Falconrui 67, Antwerpen (Antwerpen)

Godshuis bestaande uit een kapel (zuidzijde) en huisjes van één verdieping gesitueerd rond een rechthoekige binnentuin. Opgericht in 1656-1659 door Cornelis Lantschot. De kapel werd omwille van de toen heersende pestepidemie toegewijd aan de Heilige Rosalia.

Beschrijving

Het godshuis Cornelis Landschot is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: “Het voormalig godshuis Cornelis Landschot is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de historische en artistieke waarde: overblijfsel van een vroegere vorm van liefdadigheid, namelijk het stichten van een godshuis, waarbij gezorgd werd voor onderdak en levensonderhoud van behoeftige en/of andere personen. Gaaf bewaard 17de-eeuws godshuis met een kapel en achterhuisjes rond een rechthoekige binnentuin. Sobere straatgevel met nadruk op de barokke ingangspoort. Het is één van de vele, thans meestal verdwenen godshuizen met achterhuisjes te Antwerpen.”

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000608, Godshuis Cornelis Landschot (S.N., 1983).

Waarden

Het voormalig Godshuis Cornelis Landschot is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.