Beschermd monument

Godshuis Cornelis Lantschot

Beschermd monument van tot heden

ID
6461
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6461

Besluiten

Godshuis Cornelis Landschot
definitieve beschermingsbesluiten: 27-04-1983  ID: 1912

Beschrijving

Het godshuis Cornelis Landschot is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: “Het voormalig godshuis Cornelis Landschot is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de historische en artistieke waarde: overblijfsel van een vroegere vorm van liefdadigheid, namelijk het stichten van een godshuis, waarbij gezorgd werd voor onderdak en levensonderhoud van behoeftige en/of andere personen. Gaaf bewaard 17de-eeuws godshuis met een kapel en achterhuisjes rond een rechthoekige binnentuin. Sobere straatgevel met nadruk op de barokke ingangspoort. Het is één van de vele, thans meestal verdwenen godshuizen met achterhuisjes te Antwerpen.”

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000608, Godshuis Cornelis Landschot (S.N., 1983).


Waarden

Het voormalig Godshuis Cornelis Landschot is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Godshuis Cornelis Lantschot

Falconrui 67 (Antwerpen)
Godshuis bestaande uit een kapel (zuidzijde) en huisjes van één verdieping gesitueerd rond een rechthoekige binnentuin. Opgericht in 1656-1659 door Cornelis Lantschot. De kapel werd omwille van de toen heersende pestepidemie toegewijd aan de Heilige Rosalia.