Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Ter Calfshaege of Hof Kattebeke

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
64619
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/64619

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Dieper gelegen, historische hoeve zogenaamd "Ter Calfshaege" of "Hof Kattebeke".Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Ter Calfshaege

Tombroekstraat 10 (Harelbeke)
Dieper gelegen, historische hoeve met losse bestanddelen gelegen rondom een centraal erf met grint. 18de-eeuws poortgebouw op het einde van de erfoprit en aan de zuidzijde van het erf. Boerenhuis aan de noordzijde van het erf, daterend van 1936. Schuur van 1946 aan de westzijde van het erf, gebouwd dwars op het poortgebouw. Landgebouw aan de oostzijde van het erf, verscholen achter een rij bomen. Bakhuis, gelegen ten oosten van het boerenhuis.