Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eenheidsbebouwing van twee stadswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 64650   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/64650

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Sint-Denijsestraat nrs. 210-212. Eenheidsbebouwing van twee enkelhuizen uit het interbellum getypeerd door verspringende volumes t.o.v. rooilijn. Nr. 210 met deels behouden schrijnwerk cf. ramen met horizontale roedeverdeling.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eenheidsbebouwing van twee stadswoningen

Sint-Denijsestraat 210-212 (Kortrijk)
Sint-Denijsestraat nrs. 210-212. Eenheidsbebouwing van twee enkelhuizen uit het interbellum getypeerd door verspringende volumes t.o.v. rooilijn. Nr. 210 met deels behouden schrijnwerk cf. ramen met horizontale roedeverdeling.