Stadswoning: ingangsomlijsting

Beschermd monument van 02-09-1976 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Lange Doornikstraat, Kleine Koraalberg
Locatie Kleine Koraalberg zonder nummer, Lange Doornikstraat 11-13 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/1139.1
  • OA001302

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Stadswoning met doorgang

Lange Doornikstraat 11-13, Antwerpen (Antwerpen)

Huisje van twee traveeën en drie en een halve bouwlaag onder zadeldak. Aanbouw: doorgang naar Lange Doornikstraat nummer 13 met merkwaardig gedrukt-spitsbogige ingangsomlijsting van zandsteen, in het derde kwart van de 16de eeuw te dateren.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat de ingangsomlijsting aan de Kleine Koraalberg die de achteruitgang vormt van Lange Doornikstraat 13.

Waarden

Achteruitgang van Lange Doornikstraat 13 – ingangsomlijsting is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.