Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Barokpoort

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
64717
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/64717

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Zandstenen barokpoortje, vermoedelijk voormalige toegang tot het gesticht voor weesjongens (zogenaamd Kulders) op Bisdomplein, later overgebracht naar het Museum voor Stenen Voorwerpen en circa 1913 hier geplaatst als achterpoortje van het huis Kraanlei nummer 3-11. Onlangs volledig vernieuwd. Daterend van de tweede helft van de 17de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Barokpoort

Sint-Veerleplein zonder nummer (Gent)
Zandstenen barokpoortje, vermoedelijk voormalige toegang tot het gesticht voor weesjongens op Bisdomplein, later overgebracht naar het Museum voor Stenen Voorwerpen en circa 1913 hier geplaatst als achterpoortje van een huis aan de Kraanlei. Daterend van de tweede helft van de 17de eeuw.