Hotel Het Zuidkasteel

Beschermd monument van 18-11-1991 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Bolivarplaats, Emiel Banningstraat, Gijzelaarsstraat
Locatie Bolivarplaats 2, Emiel Banningstraat 58, Gijzelaarsstraat 69 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/1014.1
  • OA002974

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hotel Het Zuidkasteel

Bolivarplaats 2, Emiel Banningstraat 58, Gijzelaarsstraat 69, Antwerpen (Antwerpen)

Dit imposante eclectische hoekcomplex werd in 1882 ontworpen door architect François Smet in opdracht van aannemer Frederic Masson.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Deze bescherming betreft het Zuidkasteel in zijn geheel.

Het beschermingsdossier motiveert de historische en artistieke waarde als volgt: "Voormalig hotel gelegen in de onmiddellijke omgeving van het gesloopte Zuidstation. De naam 'Zuidkasteel', de inplanting als een vooruitgeschoven verdedigingspost, de versiering met kannonen en de zware gebosseerde pui moeten als het ware de herinnering oproepen aan de vroegere citadel. Het is uitgevoerd in een bombastische neo-barokstijl te dateren tussen 1876 (aanleg van de wijk) en 1886 (prekadasterkaart van Aloïs Scherpers)."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, dossiernummer DA000735, Zuidkasteel, beschermingsdossier (BRENDERS F., 1991)

Waarden

Het Zuidkasteel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.