Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
64772
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/64772

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoeve uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, na gedeeltelijke verwoesting, hersteld naar ontwerp van architecten Guillaume Veraart en Ernest Richir (Brussel) van 1920.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Casselstraat 9 (Ieper)
Hoeve uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, na gedeeltelijke verwoesting, hersteld naar ontwerp van architecten Guillaume Veraart en Ernest Richir (Brussel) van 1920.