Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Oliewindmolen met molenaarshuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 64785   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/64785

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Stenen oliewindmolen, later ook graanmolen met molenaarshuis gelegen op de hoek met de huidige Tramstraat. Beltmolen ten westen van het terrein, ten oosten ervoor ruim gekasseid erf omsloten door het molenaarshuis ten noorden, stallingen ten oosten en koetshuis ten zuiden.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Oliewindmolen met molenaarswoning

Heerweg-Noord 33, zonder nummer (Gent)
Stenen oliewindmolen, later ook graanmolen met molenaarshuis gelegen op de hoek met de huidige Tramstraat. Beltmolen ten westen van het terrein, ten oosten ervoor ruim gekasseid erf omsloten door het molenaarshuis ten noorden, stallingen ten oosten en koetshuis ten zuiden.