Dorpskern Tildonk

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 14-06-2002 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Haacht
Deelgemeente Tildonk
Straat Dorpsstraat, Kruineikestraat, Pastoor Lambertzdreef
Locatie Dorpsstraat, Kruineikestraat, Pastoor Lambertzdreef (Haacht)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/24033/104.1
  • 4.02/24033/106.1
  • OB001483

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Dorpskern Tildonk

Dorpsstraat, Kruineikestraat, Pastoor Lambertzdreef (Haacht)

De dorpskern van Tildonk kwam tot ontwikkeling ter hoogte van de kruising van twee oude wegen namelijk de heerbaan Leuven-Mechelen (nu Kruineikestraat) en de Aarschotsebaan (nu Woeringstraat) rond een kleine dries waarop de Sint-Jan-de-Doperkerk direct aansloot.

Beschrijving

De dorpskern van Tildonk is beschermd als dorpsgezicht.

Waarden

De dorpskern van Tildonk is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Karakteristieke structuur en beeld van deze overwegend eind 19de eeuwse dorpskern wordt grotendeels bepaald door het brede, rechtlijnige tracé van de Pastoor Lambertzdreef met enerzijds het oud gemeentehuis en anderzijds het Sint-Angela-instituut in de gezichtas en door de dominante aanwezigheid van neoclassicistisch geïnspireerde, ruimere burgerwoningen in combinatie met een fraai villadomein, verwijzend naar de vroegere welstand ontleend aan de nabijheid van een internationaal gerenomeerde onderwijsinstelling.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.