Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskern Tildonk

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 14-06-2002 tot heden

ID: 648   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/648

Besluiten

Sint-Angela-instituut en -klooster en dorpskern van Tildonk
definitieve beschermingsbesluiten: 14-06-2002  ID: 3874

Beschrijving

De dorpskern van Tildonk is beschermd als dorpsgezicht.Waarden

De dorpskern van Tildonk is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Karakteristieke structuur en beeld van deze overwegend eind 19de eeuwse dorpskern wordt grotendeels bepaald door het brede, rechtlijnige tracé van de Pastoor Lambertzdreef met enerzijds het oud gemeentehuis en anderzijds het Sint-Angela-instituut in de gezichtas en door de dominante aanwezigheid van neoclassicistisch geïnspireerde, ruimere burgerwoningen in combinatie met een fraai villadomein, verwijzend naar de vroegere welstand ontleend aan de nabijheid van een internationaal gerenomeerde onderwijsinstelling.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskern Tildonk

Dorpsstraat, Kruineikestraat, Pastoor Lambertzdreef (Haacht)
De dorpskern van Tildonk kwam tot ontwikkeling ter hoogte van de kruising van twee oude wegen namelijk de heerbaan Leuven-Mechelen (nu Kruineikestraat) en de Aarschotsebaan (nu Woeringstraat) rond een kleine dries waarop de Sint-Jan-de-Doperkerk direct aansloot.


Is de omvattende bescherming van

Villa Persoons met tuin

Dorpsstraat 29 (Haacht)
Eclectische villa, gebouwd in 1918 door Jules Persoons, de burgemeester van Tildonk. Omgeven door tuin (48 are) in landschappelijke stijl.