Beschermd monument

Sint-Jan: bovengevel en daken

Beschermd monument van 02-09-1976 tot heden
ID: 6485   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6485

Besluiten

Geografisch pakket Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten: 02-09-1976  ID: 1020

Beschrijving

De bescherming omvat het westelijk deel (twee traveeën) van het huis Sint-Jan Evangelist en meer bepaald het bovendeel van de voorgevel vanaf de tweede bouwlaag en de daken.Waarden

De voorgevel - bovengevel en bedaking is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Sint-Jan en Sint-Mattheus

Lijnwaadmarkt 12, 14 (Antwerpen)
Samenstel van twee traditionele breedhuizen met dakvenster, opgetrokken omstreeks 1553-1554.