Beschermd monument

Sint-Mattheus: voorgevel en daken

Beschermd monument van 02-09-1976 tot heden
ID: 6488   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6488

Besluiten

Geografisch pakket Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten: 02-09-1976  ID: 1020

Beschrijving

De bescherming omvat het oostelijk deel (twee traveeën) van het huis Sint-Jan Evangelist en meer bepaald de voorgevel en de daken ervan.Waarden

De voorgevel en bedaking is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Sint-Jan en Sint-Mattheus

Lijnwaadmarkt 12, 14 (Antwerpen)
Samenstel van twee traditionele breedhuizen met dakvenster, opgetrokken omstreeks 1553-1554.