Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Winkelhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 64899   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/64899

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Winkelhuis naar ontwerp van architect Maurice Selly (Ieper) van 1920.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Winkelhuis

Boterstraat 58 (Ieper)
Winkelhuis naar ontwerp van architect Maurice Selly (Ieper) van 1920.