Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Goed te Wallebeke

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
64938
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/64938

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Zetel van de vanouds bekende heerlijkheid van Wallebeke, reeds vermeld in de 13de eeuw en eigendom van de gelijknamige familie tot 1528.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Goed te Wallebeke

Beekstraat 117-121 (Deinze)
Oorspronkelijk hoeve met losse bestanddelen op het met gras begroeid erf; poort met ijzeren hek aan gemetste pijlers als rest van de vroegere overwelfde, overbouwde inrijpoort, nu op het erf. Woonhuis van zes traveeën onder steil, overstekend zadeldak met links zijaandak met vlechtingen, opklimmend tot de 16de eeuw.