Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 64957   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/64957

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Huis van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Kerkplein 21 (Beveren)
Dubbelhuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak. Rechthoekige deur in neoclassicistische omlijsting van arduin, in het tweede tot derde kwart van de 19de eeuw te dateren.