Beschermd monument

De Waghetol

Beschermd monument van 04-05-1973 tot heden
ID: 6496   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6496

Besluiten

De Waghetol Oude Waag
definitieve beschermingsbesluiten: 04-05-1973  ID: 640

Beschrijving

Het gildehuis de Waghetol is beschermd als monument.Waarden

Het gebouw genaamd 'de Waghetol' is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

esthetische waarde

-

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

De Waghetol

Oude Waag 6 (Antwerpen)
Voormalig waaggebouw opgericht door de Stad Antwerpen in 1513 (of 1515) en in functie tot 1548, later gildehuis van de Smeden. Gevelrestauratie met een stadstoelag door de architecten Maurice Dieltiƫns en Jef Huygh in 1923, in opdracht van de drukker Jozef Buerbaum.