Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 64969   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/64969

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Wederopbouwhoevetje, gelegen nabij de dorpskom, aansluitend bij de regionale hoevebouw zie opstelling: losse, lage bestanddelen U-vormig gegroepeerd rondom een erf met grind, ten oosten toegankelijk via erfoprit.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Maaldestedestraat 21 (Ieper)
Wederopbouwhoevetje, gelegen nabij de dorpskom, aansluitend bij de regionale hoevebouw zie opstelling: losse, lage bestanddelen U-vormig gegroepeerd rondom een erf met grind, ten oosten toegankelijk via erfoprit.