Beschermd monument

Burgerhuis 't Molentje: rechter deel

Beschermd monument van tot heden

ID
6498
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6498

Besluiten

Woonhuizen in de wijk Zurenborg
definitieve beschermingsbesluiten: 11-04-1984  ID: 1956

Beschrijving

Het burgerhuis ’t Molentje is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: “De panden gelegen Cogels Osylei nummers 9 en 11 zijn beschermd als monument omwille van hun historische en artistieke waarde. Voorbeeld van woonhuizen in een Engels geïnspireerde cottagestijl naar ontwerp van J. Bascourt van 1895, gelegen in het beschermde stadsgezicht Zurenborg, waarvan de Cogels Osylei de meest monumentale architectuur heeft met uiteenlopende bouwstijlen.”

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000613, Huizen Zurenborg (S.N., 1984).


Waarden

Het huis gelegen Cogels Osylei 11 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Ensemble met 't Molentje, Minerva of Athena, De Zevensterre of Grote Beer

Cogels-Osylei 9-17 (Antwerpen)
Eclectisch ensemble van vijf burgerhuizen, in 1896 ontworpen door bouwmeester Jos Bascourt.