Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gesloten hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
64991
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/64991

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Overhoeks aan de straat palende gesloten hoeve; bakstenen hoevegebouwen, merendeels uit het derde kwart van de 19de eeuw, vervangen oudere hoeve; markerende linde ten oosten aan straathoek, gekasseid tot brede oprit van toegangspoort opgenomen in noordoostelijk bedrijfsgebouw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gesloten hoeve

Kanakkendries 1 (Brakel)
Overhoeks aan de straat palende gesloten hoeve; bakstenen hoevegebouwen, merendeels uit het derde kwart van de 19de eeuw, vervangen oudere hoeve; markerende linde ten oosten aan straathoek. Rechthoekige gekasseide binnenplaats met centrale mestvaalt. Bakstenen boerenwoning met aansluitende stallen onder pannen zadeldak, gedateerd 1867. Eenvoudig rechthoekig bakstenen wegkapelletje, gebouwd kort na de Eerste Wereldoorlog. Afzonderlijk aan de overzijde van de straat gelegen houten dwarsschuur op bakstenen onderbouw.