Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gesloten hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 64997   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/64997

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoeve ingeplant op de hoek met de Baaigemstraat met woonhuis met voortuintje aan de Grintweg en stallingen en schuur aan de Baaigemstraat. Bakstenen Heilig Hartkapel, horende bij de hoeve.Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gesloten hoeve met kapel

Grintweg 2 (Gavere)
Hoeve ingeplant op de hoek met de Baaigemstraat met woonhuis met voortuintje aan de Grintweg en stallingen en schuur aan de Baaigemstraat. Bakstenen Heilig Hartkapel, horende bij de hoeve.