Beschermd monument

Oude Pastorie Sint-Paulusparochie met tuin

Beschermd monument van 23-03-1998 tot heden

ID
65
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/65

Besluiten

Oude pastorie met bijgebouwen en tuin
definitieve beschermingsbesluiten: 23-03-1998  ID: 3300

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de oude pastorie van de Sint-Paulusparochie met inbegrip van de bijgebouwen en de omgevende tuin.Waarden

De oude pastorie met inbegrip van de bijgebouwen en de oorspronkelijke omgrachte tuin is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

In 1626 grotendeels op eigen kosten door pastoor Gillis Van Lokeren opgetrokken, circa 1766 in classicerende geest verbouwd en rond 1847 verlaten voor de nieuwe pastorie aan de Singel, vormt de oude pastorie van Opwijk met haar excentrische ligging een belangrijke materiële getuige van de verplaatsing van de dorpskern van de oude Borchtsite naar het huidige centrum rond de Sint-Pauluskerk.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Typologisch vormt de oude pastorie van Opwijk binnen de begrenzing van haar inmiddels gedempte omwalling een opmerkelijk intact voorbeeld van een kleine plattelandspastorie uit het eerste kwart van de 17de eeuw, bestaande uit een woonhuis met aangrenzende stallingen en een vrijstaande langsschuur in vakwerkbouw. Het bescheiden woonhuis vormt een duidelijke illustratie van de twee belangrijke bouwfases: een tweelaags, ondiep bakstenen volume met steil zadeldak van 1626 dat circa 1766 in classicerende geest werd opengewerkt met lichtgetoogde muuropeningen in een omlijsting van gesinterde baksteen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Oude Pastorie Sint-Paulusparochie

Oude-pastoriedreef 32 (Opwijk)
Fraai gelegen en eertijds omgracht goed opgetrokken in 1626, omvattend een tijdens de 18de eeuw aangepast woonhuis en alleenstaand lemen schuurtje.