Beschermd monument

Burgerhuis Apolloon: linker deel

Beschermd monument van 11-04-1984 tot heden

ID
6500
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6500

Besluiten

Woonhuizen in de wijk Zurenborg
definitieve beschermingsbesluiten: 11-04-1984  ID: 1956

Beschrijving

Het burgerhuis Apolloon is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: “Het huizenblok zogenaamd Apollon, gelegen Cogels Osylei 19, 21 en 23 is beschermd als monument omwille van zijn historische en artistieke waarde. Statige neoclassicistische eenheidsbebouwing van 1894 naar ontwerp van architect E. Stordiau, gelegen in het beschermde stadsgezicht Zurenborg waarvan de Cogels Osylei de meest monumentale architectuur heeft. Symmetrisch opgebouwde huizengroep met benadrukte middenpartij en flankerende traptorens. Het samenvoegen van eengezinswoningen tot een groter geheel komt in deze periode en voornamelijk in deze straat zeer veel voor.”

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000613, Huizen Zurenborg (S.N., 1984).


Waarden

De huizen gelegen Cogels Osylei 19-21 zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Burgerhuis Apolloon

Cogels-Osylei 19-23 (Antwerpen)
Het monumentale ensemble Apolloon werd in 1894 ontworpen door Ernest Stordiau in opdracht van de de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.