Politiekantoor

Beschermd monument van 17-07-1981 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Sint-Paulusplaats
Locatie Sint-Paulusplaats 6 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/302.1
  • OA000941

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Politiecommissariaat van de 1ste Wijk

Sint-Paulusplaats 6, Antwerpen (Antwerpen)

Voormalig Politiecommissariaat van de 1de Wijk. Gebouw in neo-Vlaamserenaissance-stijl naar een ontwerp door stadsbouwmeester Pieter Dens uit 1875. Aannemer P.J. Wouters voltooide de werken in 1876.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Dit voormalig politiekantoor is beschermd als monument.

In het beschermingsdossier wordt de historische en artistieke waarde van het bureau als volgt gemotiveerd: "Voormalig politiekantoor uit 1875 in neorenaissancestijl. In de jaren 1875-1880 werden te Antwerpen alle bestaande politiekantoren gesloopt en vervangen door nieuwe gebouwen. Van die politiekantoren blijven er slechts drie over. Suikerrui nummer 17-19, Sint-Andriesplaats nummer 22 en Sint-Pulusplaats nummer 6. Deze gebouwen getuigen van een stedenbouwkundige aanpak waarbij de openbare gebouwen globaal werden vernieuwd. Qua stijl en uitzicht zijn deze politiekantoren een schaalvergroting van privéwoningen uit die tijd."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000535, Sint-Pualusplaats 50: voormalig politiebureau (F. Brenders, 1981)

Waarden

Het voormalig politiebureau is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.