Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Goed ten Boekel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 65083   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/65083

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Leegstaand kasteeltje gelegen aan de Burggravenstroom in een ongeveer circulaire dubbele omgrachting met ten zuiden ervan voorheen een aansluitende rechthoekige omwalling, op de hoek Langerbrugsestraat.


Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Goed ten Boekel

Burggravenlaan 3 (Evergem)
Leegstaand kasteeltje gelegen aan de Burggravenstroom in een ongeveer circulaire dubbele omgrachting met ten zuiden ervan voorheen een aansluitende rechthoekige omwalling, op de hoek Langerbrugsestraat.