Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Herberg De Barrière

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
65119
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/65119

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige, eind 19de-eeuwse herberg "De Barrière", gelegen bij de grens met Lendelede.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Herberg De Barrière

Brugsesteenweg 77 (Harelbeke)
Voormalige, eind 19de-eeuwse herberg "De Barrière", gelegen bij de grens met Lendelede. Breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met Vlaamse pannen. Gecementeerde verankerde baksteenbouw, verlevendigd met sierbepleistering en schijnvoegen (begin 20ste eeuws?).