Gevels en daken Woning van de Havenkapitein en Potagiepoort

Beschermd monument van 17-07-1981 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Sint-Paulusplaats
Locatie Sint-Paulusplaats 15-16 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/1122.1
  • OA000942

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Woning van de Havenkapitein en Potagiepoort

Sint-Paulusplaats 15, 16, Antwerpen (Antwerpen)

Woning van de Havenkapitein Jean Baptiste Hoest, in laatclassicistische stijl naar een ontwerp door architect François Verly uit 1801, opgetrokken in 1802. Het rijhuis incorporeert de "Potagiepoort", onderdeel van het dominicanenklooster.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De gevels en daken van het classicistisch burgerhuis en de doorgang naar het Sint-Paulusklooster met Potagiepoort is beschermd als monument.

In het beschermingsdossier wordt de historische en artistieke waarde van het huis als volgt gemotiveerd: "Voorbeeld van een woonhuis met doorgang waarvoor een bouwaanvraag uit 1802 van architect F. Verly. Het is één van de weinig overgebleven gebouwen van deze stadsarchitect, die onder meer een vooruitstrevend plan van aanleg voor Antwerpen ontwierp en tevens plannen maakte voor een éénvormige gevelfront van magazijnen en woningen op de Scheldekaaien. Dit laatste project werd gedeeltelijk uitgevoerd tussen 1830-1850, maar bijna alle sporen ervan zijn reeds verdwenen. Deze gevel is op bepleistering, de puilijst en het rechter benedenvenster na, volledig intact bewaard. Tevens heeft deze woning een volkskundige waarde door de ingebouwde doorgang links naar het dominikanenklooster: de te Antwerpen algemeen bekende Potagiepoort."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000535, Sint-Paulusplaats 15-16: huis (uitbreiding tot gevels en bedaking van het ganse gebouw) (F. Brenders, 1981)

Waarden

Het huis (uitbreiding tot de gevels en de bedaking van het totale gebouw) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.